Ga naar de hoofdcontent
Ontdek seizoen 2024/25 vanaf 25 april op onze website.
Logo Concertgebouw Brugge
Logo Concertgebouw Brugge

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Concertgebouw Brugge. Door de toegang tot en het gebruik van de website www.concertgebouw.be verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer. 

Concertgebouw Brugge behoudt zich het recht om deze disclaimer ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., zijn beschermd door intellectuele rechten en eigendom zijn en blijven van Concertgebouw Brugge. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Concertgebouw Brugge en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Concertgebouw Brugge. 

Aansprakelijkheid

Concertgebouw Brugge levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Concertgebouw Brugge de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Concertgebouw Brugge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Concertgebouw Brugge geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Concertgebouw Brugge verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Concertgebouw Brugge hecht belang aan jullie privacy. Op deze site is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenservice indien je op www.p.concertgebouw.be tickets of abonnementen koopt of voor het versturen van brochure, magazine en nieuwsbrieven indien je er je op www.p.concertgebouw.be op inschrijft. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08.12.1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 Brugge gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zijn. 

Het gebruik van cookies

Concertgebouw Brugge maakt gebruik van ‘cookies’. Deze mini bestandjes of cookies worden gebruikt om te vermijden dat je je voortdurende kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door je gebruikersnaam en paswoord in te typen. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kunnen wij je geen correcte werking van deze website garanderen.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze site. Indien een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, zijn de rechtbanken en hoven van Brugge bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.