Ga naar de hoofdcontent
11 © Fan Xi

11 TAO Dance Theater

Biografie

TAO Dance Theatre (CH) is een hedendaags dansgezelschap opgericht in 2008 door Tao Ye, Duan Ni en Wang Hao. Aanvankelijk kregen ze in eigen land weinig aandacht maar na een optreden in het Lincoln Arts Center in New York erkende de overheid hun potentieel als soft power ambassadeur. Intussen horen ze ook in China tot de top in hedendaagse dans. In 2020 richtten artistiek leiders Tao Ye en Duan Ni in Bejing de TAO Studio waar ze hun Circular Movement System doorgeven aan amateurs en professionelen.

Cast & credits

11 (2021) 陶身体剧场
Tao Ye: choreografie
Xiao He: muziek
Ma Yue, Tao Ye: lichtontwerp
Duan Ni: kostuumontwerp
DNTY: kostuummaker
Huang Qiqi, Yan Yulin, Xu Fujin, Tong Yusheng, Li Siyu, Liu Yiren, Sun Leirui, Wu Zhenkai, Li Jiayu, Cheng Leting, Wan Lu: dans

Voor iedereen vanaf 12 jaar

Met de steun van 

Powered by 

Dit is een 7x7-voorstelling. Soundcast, de jongerengroep van het Concertgebouw, selecteerde zeven straffe voorstellingen die jongeren voor amper € 7 kunnen bijwonen.  Meer op concertgebouw.be/7x7

Toelichting

Virtuoze soberheid

- Het werk van TAO Dance Theatre is omwille van de soberheid een buitenbeentje in het Chinese danslandschap.
- Choreografen Tao Ye en Duan Ni gaan op zoek naar het individu en het collectief in elk danserslichaam en laten zich daarvoor inspireren door de Chinese natuurfilosofie.

De choreografieën uit de Numerical Series van het TAO Dance Theater blinken uit in soberheid.  Het begint bij de titel, steevast gewoon een cijfer dat verwijst naar het aantal dansers op scène. 15 ging recent in première bij Nederlands Danstheater, waar Tao Ye voor het eerst een kort stuk maakte met dansers van buiten het eigen gezelschap.
Wat voor de titels geldt, is ook het geval bij de scenische middelen. Dat betekent geen tekst, geen verhaal, passie of pathos en een uiterst sober podiumbeeld. Met hun kostuums – in 11 van Duan Ni -, met de kapsels en met de make-up schakelt choreograaf Tao Ye gericht het onderscheid uit tussen mannelijke en vrouwelijke dansers. Ook de muziek is sober. Soms dient alleen maar het ritmische geluid van stem, adem, stappen als soundscape. Huiscomponist Xiao He zet er een minimalistisch klankontwerp onder.

Buitenbeentje

Die doorgedreven soberheid maakt het gezelschap in China zelf veel meer tot een buitenbeentje dan in een westerse context het geval zou zijn. In China is dans immers traditioneel ingebed in de klassieke podiumtradities van de Chinese Opera - waarvan er evenveel varianten zijn als regionale dialecten. Voorstellingen zijn er gebaseerd op verhalen en volkslegenden.  De make-up is exuberant en de kostuums geïnspireerd op de hofkostuums van oude keizerlijke dynastieën. Dans maakt er deel uit van een virtuoos totaalspektakel met ook zang, instrumentale muziek, martiale kunsten en expressieve emotie. Symboliek speelt een belangrijke rol, in de kleuren en patronen van de beschilderde gezichten of op de maskers, in de gebaren. Elk van die scenische middelen is gecodeerd in vaste betekenisassociaties. Zelfs toen dans zich tegen het midden van de vorige eeuw had losgemaakt van de opera voor de Dans van de Revolutie, draaide het debat om wat precies de specifieke Chinese aard kon zijn. Pas na de Culturele Revolutie van Mao Zedong (1966-1976), toen China zich stilaan openstelde voor hedendaagse dansinvloeden uit het buitenland, kwam er een opleidingcentrum moderne dans en een eerste gezelschap. Toch is het idee van Chinese nationale eigenheid zo ingesleten dat ze niet los te denken is van de creatieve logica, besloot dansonderzoekster Emily Wilcox in 2011 na een lang verblijf in China. TAO Dance Theater was in tijdensonderzoek nog niet in beeld.

Het individu en het collectief

Temidden van dat alles staat dus die ongeziene soberheid van TAO Dance Theater dat van meet af aan afstand nam van elke vorm van nationalistische  of politieke referentie. Choreograaf Tao Ye was altijd al een rebel.  Ook hij volgde een traditionele Chinese dansopleiding maar in plaats van dat naar buiten gerichte, wilde hij naar binnen. 'Wat ik wil uitlichten is de kracht van het leven en de eigenheid van het lichaam', zei hij toen hij samen met Duan Ni de Zilveren Leeuw 2023 in Venetië in ontvangst nam.  Dans zien beiden als een verhevigde zintuiglijke ervaring waarin zien, horen, ruiken, proeven, bewustzijn, en het element tijd/ruimte elkaar versterken.  Al het andere is spektakel en carnaval.
Toch is ook hun kijk op dans geworteld in het Chinese denken. Net als bij vele andere hedendaagse Chinese kunstenaars is de spanning tussen collectief en individu een thema. In 11 zien we het lichaam van de dansers letterlijk in tweeën gedeeld. De beweging van hun onderste ledematen is strikt gechoreografeerd: hoever ze hun heupen mogen draaien, in welke richting hun knieën staan, welke passen ze zetten.  Wat ze met hun bovenlichaam doen daarentegen is pure improvisatie: hun schouders, ellebogen, polsen, wervelkolom en hoofd krijgen alle vrijheid.
Hun Chinese eigenheid snijdt dieper: hun kijk op het lichaam gaat terug naar de Chinese natuurfilosofie. Tao Ye en Duan Ni verwijzen in interviews naar de qi van de oude taoïstische wijzen. Op millennia oude tekeningen kan je zien hoe zij de relatie van het lichaam met de natuur om hen heen onderzochten: de energie uit de aarde gaat spiraalvormig via hun ledematen omhoog om via de kruin contact te maken met wat erboven is, en om dan via dezelfde weg de neerwaartse beweging terug aan te vatten. Tao Ye legt qi aan westerse gesprekspartners uit als ademenergie die leven geeft en het lichaam ritmeert op basis van het tempo van het in- en uitademen. ‘Het is een energie die opstijgt, neerdaalt, bruist, verankert en tot rust komt. Het is een qi die we delen. Met anderen, met de natuur, met de kosmos’, zo zegt hij. In die zin beschouwt TAO Dance Theater het dansend lichaam als tegelijk sacraal en aards.

Cirkels

De spiraalvormige energie vertaalden Tao Ye en Duan Ni naar een eigen danstechnisch systeem, hun Circular Movement System. Dat leggen ze zo uit: ‘We bekijken het lichaam als een cirkel. Met elke centimeter van je lichaam kun je cirkels maken. In je spieren, je gewrichten, tot en met je poriën. Of je je lichaam opent of sluit, strekt of samentrekt, draait of buigt, elk punt in je lichaam kan een kromming en een cirkel op gang trekken, in een voortdurende uitgaande en terugtrekkende beweging, als een golf.’
Hun kijk op beweging kreeg mettertijd een veel ruimere context. Ze zien cirkels ook ontstaan tussen lichamen, met de muziek, en heel ver in de ruimte met een oneindige buitenwereld. In 2020 richtten ze de TAO Studio op waar ze hun Circular Movement System ook doorgeven aan niet-professionelen. Ze zien het als hun taak om mensen bewuster in contact te brengen met hun lichaam om via dans een klimaat te scheppen waarin we beter beschermen wat ons omringt. 

Lieve Dierckx

LUISTERTIP
Choreograaf Tao Ye beschouwt muziek als een externe factor die op verschillende manieren met het lichaam in dialoog gaat – als moleculen die botsen met zwevende deeltjes en hun sporen laten in tijd en ruimte. 11 bestaat uit 11 korte dansstukken. Huiscomponist Xiao He experimenteerde met verschillende instrumenten om 11 aparte composities te schrijven in verschillende stijlen.
#deeplistening

Getipt voor jou

  • Into the Hairy L-E-V Dance Company (Sharon Eyal / Gai Behar)

    Love Chapter 3 van Sharon Eyal en Gai Behar zette het Concertgebouwpubliek in 2021 nog in vuur en vlam. Nu maken ze de scène onveilig met hun nieuwste creatie Into the Hairy. De in Londen gevestigde artiest, producer en componist Koreless schrijft de soundtrack. Door klassieke dans met underground clubcultuur te verbinden, verleggen Eyal en Behar de grenzen van de hedendaagse dans telkens opnieuw.

  • LOVETRAIN2020 / Emanuel Gat Dance

    De Franse choreograaf Emanuel Gat wilde oorspronkelijk dirigent worden, maar koos uiteindelijk voor dans. Na partituren van onder meer Bach, Boulez en Puccini duikt hij met LOVETRAIN2020 in de wereld van het Britse duo Tears For Fears. Een verbluffende groep dansers brengt een ode aan de uitbundigheid van de glorieuze jaren '80 met zijn utopische kracht en epische groove. LOVETRAIN2020 leest als een eigentijdse musical en viert thema’s als verbinding, leven en liefde. Een feest voor de zintuigen!

Digitaal & duurzaam

Digitale programmaboekjes voor onze dansvoorstellingen en bepaalde festivals vormen een onderdeel van ons engagement rond duurzaamheid en ecologisch ondernemen.

 Laat weten wat je van de voorstelling vond op Facebook en Instagram met #concertgebouwbrugge