Go to the main content
Ticketsales 2024/25 have started for Friends and Keys members. Order a order now and get discounts from 3 performances.
Logo Concertgebouw Brugge
Logo Concertgebouw Brugge

Cahiers

Het Concertgebouw publiceerde samen met uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts een reeks cahiers. Deze publicaties bevatten diepgravende duiding, aangevuld met vaak prachtige en verhelderende illustraties. Zo is elk cahier een hebbeding voor iedereen met een passie voor muziek, muziektheater of dans.

Brahms

Tijdens het seizoen 2009-2010 bracht het Concertgebouw met Focus Brahms hulde aan een van de belangrijkste componisten uit de negentiende eeuw. Johannes Brahms is dan ook het onderwerp van dit Concertgebouwcahier. Hoofdredacteur Steven Vande Moortele bracht een schare specialisten in stelling om de veelzijdige en uitermate boeiende aspecten van Brahms’ oeuvre toe te lichten. Lees het cahier

Händel

In 2009 werd Georg Friedrich Händel herdacht, 250 jaar na zijn overlijden. Voor het Concertgebouw was deze herdenking een ideaal aanknopingspunt voor een festival en een publicatie rond dit boegbeeld uit de barokperiode. In dit cahier werd het veelzijdige en muzikaal hoogstaande oeuvre van Händel in zijn context geplaatst. De kosmopoliet Händel assimileerde de Duitse en Italiaanse muzikale praxis en ontpopte zich in Londen tot een ongeëvenaarde componist van - vooral - opera's en oratoria. Als zelfbewuste kunstenaar die zich erg onafhankelijk opstelde, was hij zowel componist als manager. De ‘ups en downs’ die hiermee gepaard gingen, maken van zijn levensloop een intrigerend verhaal. Lees het cahier

Schumann

Robert Schumann wist als geen andere musicus het romantische levensgevoel te vatten, en stond in contact met de grootste componisten en kunstenaars. Tegenover het vooruitgangsdenken uit de klassieke periode plaatste hij een intieme gevoelskunst, een muzikale poëzie waarbij innovaties in de muzikale vorm, harmonie en ritmiek dienden om gefragmenteerde, snel wisselende emoties te verklanken. De inhoud was steeds bepalend voor de vorm.
Historische uitvoeringspraktijk
In deze publicatie staat niet het repertoire, maar de uitvoering ervan centraal. Elise Simoens interviewde twintig eminente musici van verschillende generaties over hun dagelijkse praktijk in de wereld van de oude muziek. Het persoonlijke parcours van elk van hen gaf mee gestalte aan de enorme rijkdom en diversiteit van de oudemuziekpraktijk zoals we die vandaag kennen. Lees het cahier

Historische uitvoeringspraktijk

In deze publicatie staat niet het repertoire, maar de uitvoering ervan centraal. Elise Simoens interviewde twintig eminente musici van verschillende generaties over hun dagelijkse praktijk in de wereld van de oude muziek. Het persoonlijke parcours van elk van hen gaf mee gestalte aan de enorme rijkdom en diversiteit van de oudemuziekpraktijk zoals we die vandaag kennen. Lees het cahier

Dans in Québec

Het festival December Dance 08 ‘Québec Connections’ richtte de schijnwerpers op de Canadese provincie en haar hoofdstad Montréal waar de hedendaagse dansscène sinds de jaren 1970 een opmerkelijke bloei kent. De synchrone hausse in deze contreien met de Vlaamse Golf en de dansmetropool Brussel is opvallend. Op het snijpunt van een Germaanse en een Latijnse cultuur slagen beide regio’s erin om uit te blinken in een kunstdiscipline, om die nieuwe richtingen uit te duwen. We nodigden een dansdramaturg, een choreografe, een criticus en een cineast uit om hierbij stil te staan. Lees het cahier

Dans in Vlaanderen

De Vlaamse hedendaagse dans gooit al decennialang hoge ogen in binnen- en buitenland. De rijkdom en de instroom aan makers en projecten die hieruit voortvloeien, houden meteen ook een gevaar in. Kan de publieksopbouw voor hedendaagse dans de hoge vlucht van de makers volgen? Is de context en de openheid bij het brede publiek aanwezig om de artistieke evolutie te vatten en te smaken? Dit Concertgebouwcahier lanceert enkele denksporen en voorstellen die onze blik openen. Lees het cahier

Een publicatie kopen? 

Deze publicaties worden te koop aangeboden in het Concertgebouwcafé. Of stuur een email naar evelyne.uleyn@concertgebouw.be met vermelding van uw naam en adres en welke publicatie u wenst te bestellen. Wij bezorgen u dan de factuur en sturen de publicatie naar u op. 

Prijs
  • Brahms, Händel, Schumann, Historische uitvoeringspraktijken: € 12 
  • Dans in Vlaanderen, Dans in Quebec: € 10