Go to the main content
Discover season 2024/25 from 25 April on our website.
Logo Concertgebouw Brugge
Logo Concertgebouw Brugge

TOKI

Sankai Juku & Ushio Amagatsu

Fri 20 Feb 2009 -20.00
start 20.00
All prices include booking fees.

performers

direction, choreography and design: Ushio Amagatsu
original music: Takashi Kako, Yas-Kas, Yoichiro Yoshikawa
dancers: Ushio Amagatsu, Semimaru, Nobuyoshi Asa, Sho Takeuchi, Akihito Ichihara, Taiyo Tochiaki, Ichiro Hasegawa, Dai Matsuoka
stage manager: Kiyonaga Matsushita
costumes: Masayo Iizuka
coproduction of the Théâtre de la Ville ( Paris), Kitakyushu Performing Arts Center (Fukuoka), Sankai Juku (Tokio)
Sankai Juku benefits of the support of Toyota and Shiseido

read less

direction, choreography and design: Ushio Amagatsu
original music: Takashi Kako, Yas-Kas, Yoichiro Yoshikawa

Fri 20 Feb 2009 -20.00
start 20.00
All prices include booking fees.