December dance 2014 - International dance festival - Bruges, Belgium

December Dance

December Dance is een internationaal dansfestival dat jaarlijks doorgaat in Brugge. De negende editie, December Dance 15 is de keuze van Jan Fabre en loopt van 2 december tot en met 13 december. 

Al bijna 35 jaar creëert Jan Fabre theater-, dans- en operaproducties. Meerdere generaties acteurs, dansers en zangers zijn door hem opgeleid in zijn specifieke theatertaal. Hij noemt ze zijn krijgers van de schoonheid. Ze vechten voor een ideaal, ze hebben een missie, ze laten namelijk zien waartoe een mens in staat is: voorbij alle angsten, voorbij de schaamte, voorbij wat hoort of beschaafd is.

De performer bij Jan Fabre is geen uitvoerder, maar mede-schepper. In deze editie van December Dance worden artiesten getoond die ooit met Fabre hebben samengewerkt of er nog mee samenwerken, en die via die inspiratie een eigen weg in theater en dans hebben gekozen. Ze hebben allen een eigen smoel, zijn niet bang, durven extreem zijn en maken honderd procent hun eigen werk, los van trends of hypes.

December Dance is de keuze van Jan Fabre. Elk van deze choreografen of theatermakers (Lisbeth Gruwez, Wim Vandekeybus, Olivier Dubois, Marc Vanrunxt, Renée Copraij, Coraline Lamaison, Annabelle Chambon, Cédric Charron, Christian Bakalov, Guillaume Marie …) heeft ooit op Fabres scène gestaan en dat vuur gedeeld om zichzelf heruit te vinden. Ze laten zien wat het theater en de dans vandaag vermag vanuit dat volle geloof in de energie van de scène, in de schoonheid van de verbeelding en de mysterieuze explosieve stilte van de performer.

Beleef December Dance ook in de diepte dankzij de contextactiviteiten.

Nieuws 

Een ode aan de performer

Artikel door Pieter 'T Jonck (Concertgebouwmagazine dec-feb)